Алгебра/Геометрія 8-А клас


Урок 21-25.03.22 (Геометрія)
 Тема: Розв'язування прямокутного трикутника (повторення)
Повторити означення тригонометричних функцій Синус, косинус, тангенс, котангенс
Опрацювати навчальне відео


Урок 02.02.2022 (Алгебра)
Тема: Звільнення від ірраціональності в знаменнику або чисельнику дробу
Опрацювати презентацію
Опрацювати параграф 16 підручника, виписати та розібрати в зошит приклади 1-6 з параграфу.

Урок 04.02.2022 (Геометрія)
Тема: Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника
Опрацювати параграф 16, повторити означення

Урок 31.01.2022 (Геометрія)
Тема: Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника
Опрацювати презентацію


Урок 31.01.2022 (Алгебра)
Тема: Розв'язування вправ
Повторити формули скороченого множення, властивості арифметичного кореня, винесення множника з під знака кореня, внесення множника під знак кореня

Урок 28.01.2022 (Геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
Повторити теорему Піфагора та метричні співвідношення в прямокутному трикутнику

Урок 22.11.2021 (Геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
Опрацювати задачі, записати в зошит, звернути увагу на оформленняУрок 22.11.2021 (Алгебра)
Тема: Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння
1. Опрацювати навчальне відео з 1хв-11хв та виписати в зошит приклади https://www.youtube.com/watch?v=2PjIfvH2GVs

Урок 19.11.2021 (Алгебра)
Тема: Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння
1. Виконати в робочому зошиті №207 (1, 2,3,4,5,10,11,12)
2. Результат (фото) надіслати на пошту 
eapanch008@gmail.com

Урок 17.11.2021 (Алгебра)
Тема: Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння
1. Опрацювати презентацію


Урок 15.11.2021 (Геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
Опрацювати навчальне відео, виписати в зошит прикладиУрок 12.11.2021 (Геометрія)
Тема: Описані та вписані чотирикутники

Урок 10.11.2021 (Геометрія)
Тема: Описані та вписані чотирикутники
1. Опрацювати 
Урок 08.11.2021 (Геометрія)
Тема: Центральні та вписані кути

Урок 08.11.2021 (Алгебра)
Контрольна робота з теми:"Множення та ділення алгебраїчних виразів. Тотожні перетворення"

Урок 04.11.2021 (Алгебра)
Тема: Тотожні перетворення раціональних виразів
1. Виконати в робочому зошиті №35(2,4,6), 36(1), 38(1,2) ст.66-67 збірник Мерзляк.
2. Результат (фото) надіслати на пошту
eapanch008@gmail.com
3. Підготуватися до контрольної роботи з теми:"Множення та ділення алгебраїчних виразів. Тотожні перетворення" 08.11.21 

Урок 03.11.2021 (Геометрія)
Тема: Центральні та вписані кути
1. Опрацювати презентацію
2. Опрацювати параграф 8 підручника
3. Підготуватися до тесту
1. Пройти тест Рівнобічна трапеція

Урок 01.11.2021 (Алгебра)
Тема: Тотожні перетворення раціональних виразів
1. Опрацювати презентацію
2. Опрацювати параграф 6 підручника
3. Підготуватися до тесту

Урок 29.10.2021 (Алгебра)
Тема: Множення та ділення дробів
Урок 27.10.2021 (Геометрія)
Тема: Рівнобічна трапеція, її властивості
1. Опрацювати презентацію
2. Опрацювати параграф 7
3. Підготуватися до тесту

Урок 25.10.2021 (Алгебра)
Тема: Ділення дробів
1. Опрацювати параграф 5
2. Виписати в зошит приклади 
1. Опрацювати параграф 7
2. Виписати в зошит для формул

Трапецію, у якої бічні сторони рівні, називають рівнобічною (рівнобедреною) трапецією.

    Наприклад: ABCD – рівнобічна трапеція.

     Властивості рівнобічної трапеції

У рівнобічній трапеції:

  1. Кути при основі рівні: .
  2. Діагоналі рівні: AC=BD.
  3. Сума протилежних кутів дорівнює 180'; <A+<C=180,   <B+<D=180
  4. Дві висоти проведені з вершин тупих кутів, відтинають на основі рівні відрізки AK=FD, BC=KF 

     Прямокутною називають трапецію, у якої одна з бічних сторін перпендикулярна до основ. Ця бічна сторона є висотою трапеції.

     Якщо у рівнобічній трапеції діагоналі взаємно перпендикулярні, то її висота дорівнює середній лінії:

.


Урок 15.10.2021 (Геометрія)
Підготувати на оцінку зошит для формул. В ньому повинні бути такі теми:
Алгебра
формули скороченого множення;
властивості степеня з натуральним показником;
Геометрія:
Означення: суміжні кути та вертикальні кути,паралельні та перпендикулярні прямі 
Властивості 8 кутів, що утворюються при перетині двох прямих січною (внутрішні односторонні/різносторонні, зовнішні односторонні/різносторонні, відповідні)
Види трикутників та їх властивості (рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний)
Означення медіани, бісектриси, висоти
3 Ознаки рівності трикутників
Означення: коло, круг, радіус, хорда, діаметр, дотична
Властивість дотичної
Описані та вписані кола, де розміщені їх центри 
Чотирикутники (види: паралелограм, квадрат, прямокутник, ромб та їх властивості)
Ознаки паралелограма
Теорема Фалеса
Середня лінія трикутника
Трапеція (вл-ті та сер.лінія)


Урок 13.10.2021 (Алгебра)
Тема: Піднесення раціональних дробів до степеня
1. Опрацювати параграф 5
2. Повторити формули скороченого множення
3. Виконати №145,152,154 - підручникШановні учні, зверніть увагу, тести я завжди перевіряю вручну, тому ваша оцінка може змінитися в більшу сторону, оскільки система може не зрозуміти вашої коми, чи крапки, чи відповідь записана в іншому вигляді! Тому ви можете переглядати свої тести пізніше з виправленою оцінкою!

Урок 05.05.21 (алгебра)
Тема: Розв'язування рівнянь методом заміни змінної
1. Повторити параграф 22
2. Пройти тест Тест

Урок 05.05.21 (геометрія)
Тема: Повторення. Чотирикутники
1. Повторити розділ 1
2. Повторити властивості паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції

Урок 28.04.21 (алгебра)
Тема: Розв'язування рівнянь методом заміни змінної
1. Он-лайн урок 11.00
2. Опрацювати презентацію

Урок 28.04.21 (алгебра)
Тема: Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь

Урок 26.04.21 (алгебра)
Тема: Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь
1. Он-лайн урок 11.00
2. Опрацювати презентацію
3. Опрацювати параграф 22

Урок 26.04.21 (геометрія)
Тема: Площа трапеції

Урок 21.04.21 (геометрія)
Тема: Площа трапеції
1. Он-лайн урок 11.00
2. Опрацювати презентацію

Урок 21.04.21 (алгебра)
Тема: Квадратний тричлен

Урок 19.04.21 (алгебра)
Тема: Квадратний тричлен
1. Он-лайн урок 10.00
2. Опрацювати презентацію

Урок 19.04.21 (геометрія)
Тема: Площа паралелограма, ромба

Урок 14.04.21 (геометрія)
Тема: Площа паралелограма, ромба
1. Он-лайн урок 10.00
2. Опрацювати презентацію

Урок 12.04.21 (алгебра)
Тема:Квадратні рівняння
1. Он-лайн урок 11.00
2. Опрацювати презентацію
3. Повторити розділ 3

Урок 14.04.21 (алгебра)
Тема:Квадратні рівняння

Урок 29.03.21 (алгебра)
Тема:Квадратні рівняння
1.Повторити формули: дискримінанта, х1,х2, формули за теоремою Вієта
2. Параграфи 18,19,20
3. Пройти тест із самоперевіркою https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6877396
 
Урок 29.03.21 (геометрія)
Тема: Площа трикутника
1. Переглянути відео та виписати приклади в зошит https://www.youtube.com/watch?v=P833JgGx1W4
2.Опрацювати параграф 23
Урок 31.03.21 (алгебра)
Тема:Квадратні рівняння. Розв'язування вправ
1. Повторити параграфи 18,19,20
2. Пройти тест Тест Квадратні р-ня

Урок 31.03.21 (геометрія)
Тема: Площа трикутника
1. Повторити формули знаходження площі трикутника.
2 Пройти тест за посиланням Тест Площа трикутника

Урок 24.03.21 (геометрія)
Тема: Площа многокутника. Площа прямокутника, квадрата, паралелограма
1. Повторити формули площ
2. Пройти тест Тест

Урок 24.03.21 (алгебра)
Тема:Теорема Вієта
1. Повторити формули
2. Пройти тест Тест

Урок 22.03.21 (геометрія)
Тема: Площа паралелограма
1. Переглянути відео та виписати приклади в зошит https://www.youtube.com/watch?v=fOM8kJCztAc
2.Опрацювати параграф 22

Урок 22.03.21 (алгебра)
Тема:Теорема Вієта
1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=71hK9V0AtYg
2. Виписати приклади в зошит.
3.Опрацювати параграф 20.
4. Записати формули в зошит

Теорема Вієта

Якщо зведене квадратне рівняння має два корені, то їх сума дорівнює другому коефіцієнтові рівняння, взятому з протилежним знаком, а добуток — вільному члену. Для прикладу візьмемо зведене рівняння x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \! і позначимо \frac{b}{a} через p, \! а \frac{c}{a} через q. \! Тоді воно матиме такий вигляд:

x^2 + px + q = 0, \!

отже за теоремою Вієта:

x_1 + x_2 = -p, \!
x_1\cdot x_2 = q.


Урок 17.03.21 (алгебра)
Тема: Розв'язування вправ
1. Пригадати формули.
2. Переглянути відео та виписати приклади в зошит https://www.youtube.com/watch?v=mwVdPl6wtPg
3. Записати в зошит теорію

У квадратному рівнянні ах2 + bx + c =0
D = b2- 4ас - дискримінант, який показує кількість коренів.
1. Якщо D > 0, то квадратне рівняння має два різні дійсні корені х 1,2 = (- b ± √D) / 2 a
2. Якщо D = 0, то квадратне рівняння має два співпадаючі дійсні корені х = - b / 2a
3. Якщо D < 0, то квадратне рівняння не має дійсних коренів.

Урок 17.03.21 (геометрія)
Тема: Площа многокутника
1. Переглянути відео та виписати приклади в зошит https://www.youtube.com/watch?v=uVNe679uOpY

Урок 15.03.21 (алгебра)
Тема: Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння.
1. Повторити формули.

2. Розв'язати рівняння №634 (1-14) підручник, розв'язки записати в зошит за зразком

3. Надіслати фото на пошту eapanch008@gmail.com.

Урок 15.03.21 (геометрія)
Тема: Многокутник і його елементи. Сума кутів многокутника
1. Повторити параграф 20 підручника
2. Записати теорему про суму кутів n-кутника: Сума кутів n-кутника дорівнює 180(n-2).
3. Виконати в робочому зошиті №954, 955, 957, 959 - підручник.
Приклад №959 (1):
S=1440
180(n-2)=1440
n-2=1440:180
n-2=8
n=8+2
n=10
Відповідь:10
4. Надіслати фото на пошту eapanch008@gmail.com.

Урок 10.03.21 (алгебра)
Тема: Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння.
1. Переглянути відео 1хв-17 хв.
2. Виписати формули і приклади.
3. Виконати №634 (рівняння 1-6) з підручника.
Урок 10.03.21 (геометрія)
Тема: Многокутник і його елементи
1. Переглянути відео
2. Опрацювати параграф 20 підручника
3. Дати відповіді на питання ст.148 письмово в зошит

Урок 20.01.21 (алгебра)
Тема: Функція у=х2, її графік і властивості
Перейдіть за посиланням вкажіть прізвище та ім'я. Виконайте тест. ТЕСТ

Урок 20.01.21 (геометрія)
Тема: Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику
Перейдіть за посиланням вкажіть прізвище та ім'я. Виконайте тест. ТЕСТ

Урок 18.01.21 (алгебра)
Тема: Функція у=х2, її графік і властивості
1. Переглянути відео.
2. Побудувати в робочий зошит графіки.
3. Записати в зошит властивості

1) Область визначення функції у=х2 (усі числа)

2) Область значень функції у=х2 (усі невід'ємні числа)

3) Побудова графіка функції у=х2 (парабола)

4) Нулі функції (значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0) х=0

5) Властивості графіка. Якщо точка А(Хо;Уо) належить параболі у=х2, то точка В(-Хо;Уо)також належить цій параболі)

4. Підготуватися до тесту


Урок 18.01.21 (геометрія)
Тема: Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику
1. Переглянути відео до 15 хв 25 секунд

2. Записати в робочий зошит приклади.
3. Підготуватися до тесту

Урок 13.01.21 (алгебра)
Тема: Функція у=k/x, її графік і властивості
Перейдіть за посиланням вкажіть прізвище та ім'я. Виконайте тест.
Урок 13.01.21 (геометрія)
Тема: Ознаки подібності трикутників
1. Перейдіть за посиланням вкажіть прізвище та ім'я. Виконайте тест.

Урок 11.01.21 (алгебра)
Тема: Функція у=k/x, її графік і властивості
1. Переглянути відео.


2. Записати в робочий зошит приклади.
3. Підготуватися до тесту

Урок 11.01.21 (геометрія)
Тема: Ознаки подібності трикутників
1. Переглянути відео.


2. Записати в робочий зошит приклади.
3. Підготуватися до тесту

Урок 14.12.20 (Алгебра)
Пройти тест. Підготуватися до контрольної роботи
Урок 14.12.20 (Геометрія)
Виконати завдання всі, записати в зошит розв'язки.
Урок 19.10.20 (Алгебра)
Тема: Ділення дробів
1. Повторити правила ділення звичайних дробів
2. Виконати завдання в зошит


Урок 19.10.20 (Геометрія)
Тема: Властивості середньої лінії трапеції
1. Повторити властивості трапеції
2. Виконати завдання в зошит
- мал.163
-мал.169
№334, 333


Графік робіт на період карантину:

Алгебра:
Тема1: Лінійна функція
18.03 Тест
25.03 Тест
06.04 Вправа №161 ст.95 (збірник Мерзляк) в зошиті. Фото на пошту
13.04 Вправа №161 ст.63 (збірник Мерзляк) в зошиті. Фото на пошту
Тема 2: Лінійні рівняння та їх системи
21.04 Тест
28.04 Тест
30.04 Тест
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу
06.05 Тест Одночлени
13.05 Тест Многочлени
19.05 Тест Формули скороченого множення

Геометрія:
Тема: Коло. Круг
19.03 Тест
26.03 Тест
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу
16.04 Тест Найпростіши геометричні фігури
23.04 Тест Суміжні та вертикальні кути
07.05 Тест Трикутники
14.05 Тест Ознаки рівності трикутників


Урок 27.05.20 (Геометрія)
Шановні учні, контрольну роботу виконуєте за посиланням:


Відкрита до 21.00
Урок 26.05.20 (Алгебра)
Шановні учні, контрольну роботу виконуєте за посиланням:

Відкрита до 21.00

Урок 25.05.20 (Алгебра)
Тема: Узагальненя і систематизація знань

План роботи
1. Повторити формули скороченого множення, множення одночлена на многочлен.
2. Підготуватися до контрольної роботи

Урок 26.05.20 (Геометрія)
Тема: Узагальненя і систематизація знань

План роботи
1. Повторити види трикутніків, їх властивості, ознаки рівності трикутників.
2. Підготуватися до контрольної роботиУрок 18.05.20 (Алгебра)
Тема: Формули скороченого множення

План роботи
1. Повторити параграфи 14-19
2. Повторити формули


Урок 19.05.20 (Алгебра)
Тема: Формули скороченого множення

План роботи
1. Повторити параграфи 14-19
2.Пройти тест за посиланням
Тест Формули скороченого множення

Урок 14.05.20 (Геометрія)
Тема: Ознаки рівності трикутників

План роботи
1. Повторити параграфи 10,11,13,14.
2. Пройти тест за посиланням
Тест Ознаки рівності трикутників


Урок 13.05.20 (Алгебра)
Тема: Многочлени

План роботи
1. Повторити параграфи 8,9.
2. Виконати №204 усно.
3.Пройти тест за посиланням
Тест Многочлени

Урок 12.05.20 (Геометрія)
Тема: Ознаки рівності трикутників

План роботи
1. Повторити параграфи 13, 15.
2. Підготуватися до тесту.

Урок 07.05.20 (Геометрія)
Тема: Трикутники

План роботи
1. Повторити параграфи 10,11,13,14.
2. Пройти тест за посиланням
Тест Трикутники


Урок 06.05.20 (Алгебра)
Тема: Одночлени

План роботи
1. Повторити параграфи 1-7.
2.Пройти тест за посиланням
Тест Одночлени

Урок 04.05.20 (Геометрія)
Тема: Трикутники

План роботи
1. Повторити параграфи 10,11,13,14.
2. Виконати №297 (підручник) усно.
3. Підготуватися до тесту.Урок 04.05.20 (Алгебра)
Тема: Одночлени

План роботи
1. Повторити параграфи 1-7.
2. Виконати №204 (підручник) усно.
3. Підготуватися до тесту.

Урок 30.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання
План роботи
1. Повторити параграф 28.
2. Пройти тест за посиланням 
СЛР методом додавання

рок 29.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання
План роботи

1. Переглянути відео за посиланням2. Опрацювати параграф 28.
3. Самостійно потренуватися.
Виконати в зошит вправу

Вам необхідно підставити координати точок в рівняння прямої. В результаті у вас утвориться система лінійних рівнянь з невідомими k та b. Знайшовши їх і підставивши у вас вийде рівняння прямої.
Відповідь: у = 2х - 5
4. Підготуватися до тесту.

Урок 28.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом підстановки
План роботи
1. Повторити параграф 27.
2. Пройти тест за посиланням 
Тест СЛР методом підстановки

Урок 27.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом підстановки
План роботи
1. Переглянути відео за посиланням
2. Розв'язати №198 ст. 35 за збірником Мерзляк.
3. Підготуватися до тесту.

Урок 23.04.2020 (Геометрія)

Тема: Суміжні та вертикальні (повторення)

План роботи
1. Повторити параграфи 4 та 5 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)

2. Пройти тест за посиланням: 


Урок 21.04.2020 (Алгебра)

Тема: Системи лінійних рівнянь із двома змінними

План роботи
1. Повторити параграф 24.
2. Пройти тест за посиланням: Лінійні р-ня


Урок 14.04.2020 (Геометрія)

Тема: Елементарні геометричні фігури (повторення)

План роботи
1. Повторити Розділ 1 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)


2. Пройти тест за посиланням: 
Тест Найпростіші геом фігури

Урок 15.04.2020 (Алгебра)


Тема: Системи лінійних рівнянь із двома змінними


План роботи
1. Переглянути відео за посиланням 


2. Виписати в робочий зошит приклади з відео-уроку.
3. Опрацювати параграф 24 з підручника.
4. Підготуватися до тесту

Урок 14.04.2020 (Геометрія)

Тема: Елементарні геометричні фігури (повторення)


План роботи
1. Повторити Розділ 1 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)

2. Підготуватися до тесту

Урок 13.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ (Лінійна фукція)

План роботи
1. Повторити властивості лінійної функції. Правила визначення невідомого аргументу, значення функції та точок графіку.

2. Виконати вправи №161 ст.63 (збірник Мерзляк).

Приклад:
3. Виконану вправу сфотографувати та надіслати на пошту вчителя:benzikea@gmail.com. В темі листа обов'язково вказати клас, прізвище та ім'я.


Урок 09.04.2020 (Геометрія)

Тема: Задачі на побудову

План роботи
1. Опрацювати параграф 20 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Переглянути відео за посиланням 

Задачі на побудову

3. Виконати:

- Задача 1, 2,3,4 ст. 151 (записати "Дано", "Побудувати" і виконати побудову).


Задачі на побудову

Урок 08.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ (Лінійна фукція)

План роботи

1. Опрацювати параграфи 20-23 підручника.
2. Підготуватися до тесту.


Урок 07.04.2020 (Геометрія)

Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

План роботи
1. Опрацювати параграф 19 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=NOXrmZ1cQ7k


Урок 06.04.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ (Лінійна фукція)

План роботи
1. Повторити властивості лінійної функції. Правила визначення невідомого аргументу, значення функції та точок графіку.

2. Виконати вправи №161 ст.95 (збірник Мерзляк).

2. Виконану вправу сфотографувати та надіслати на пошту вчителя:benzikea@gmail.com. В темі листа обов'язково вказати клас, прізвище та ім'я.


Урок 23.03.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ (Лінійна фукція)


План роботи
1. Повторити властивості лінійної функції. Правила визначення невідомого аргументу, значення функції та точок графіку.
2. Переглянути навчальне відео за посиланням:

3. Виконати в робочому зошиті та оформити як домашнє завдання: № 161 ст. 95 (збірник)


Урок 24.03.2020 (Геометрія)

Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник


План роботи
1. Опрацювати параграф 19 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=NOXrmZ1cQ7k
3. 
Виконати завдання за посиланням: 

Тест Вписане та описане колоУрок 25.03.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ (Лінійна функція)


План роботи
1. Повторити властивості лінійної функції. Правила визначення невідомого аргументу, значення функції та точок графіку.
2. Виконати завдання за посиланням (уважно читати інструкцію до тесту): 

Тест Лінійна функція 2
3. Ознайомитися з результатом.


Урок 26.03.2020 (Геометрія)

Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

План роботи
1. Повторити параграф 19 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
3. Дати відповіді на питання №1-6 ст.146 за підручником (усно).
4. Виконати завдання №679, 680 за підручником. Завдання оформити в зошиті як домашнє завдання.Шановні учні, якщо у вас завдання написано "виконати на аркуші або в зошиті" - виконуєте і після карантину здаєте! Під час карантину оцінки я вам буду виставляти за результатами тестування.

Урок 16.03.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ

План роботи
1. Повторити властивості лінійної функції. Правила визначення невідомого аргументу, значення функції та точок графіку.
2. Виконати на окремому подвійному аркуші завдання зі збірника відповідно свого варіанту:
І варіант - №1,2,3,4,5 ст.105 (Контрольна робота №6)
ІІ варіант - №1,2,3,4,5 ст.110 (Контрольна робота №6)


Урок 17.03.2020 (Геометрія)

Тема: Геометричне місце точок

План роботи
1. Опрацювати параграф 18 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5mQVM
3. Дати відповіді на питання №1-7 ст.141 за підручником (усно).
4. Виконати завдання №156 ст.21, №156 ст.42 за збірником (Мерзляк). Завдання оформити в зошиті як домашнє завдання від 17 березня


Урок 18.03.2020 (Алгебра)

Тема: Розв'язування вправ

План роботи
1. Повторити властивості лінійної функції. Правила визначення невідомого аргументу, значення функції та точок графіку.
2. Виконати завдання за посиланням:https://forms.gle/EpbbQRUP93F2yCd66
3. Ознайомитися з результатом.
Бажаю успіху!


Урок 19.03.2020 (Геометрія)

Тема: Розв'язування вправ

План роботи
1. Повторити властивості кола, круга та геометричного місця точок (параграф 17, 18 за підручником)
2. Виконати завдання за посиланням: https://forms.gle/FMZrdxrzdLSNmHJU8
3. Ознайомитися з результатом.
Бажаю успіху!


Завдання під час карантину 31.01-014.02!
Алгебра: №127, 128 ст.56 - збірник Мерзляк

Алгебра:

1. Повторити формули скороченого множеня
2. Виконати в збурнику (Мерзляк) Контрольну роботу №5 (1 варіант с.104, 2 ваіант с.109) завдання №1, 2, 3 (1,3), 4 (2,3), 6

Геометрія:

1. Вивчити ознаки рівності прямокутних трикутників. 
2. Повторити властивості рівнобедреного та прямоткутного трикутників.
3. Виконати вправи:  №552 - підручник
 № 65, 69 ст 163 - підручник

Додаткове завдання на канікули!

Алгебра:
Заповнити "Зошит для формул": виписати теореми та формули.

Геометрія:
Вивчити назви кутів утворених при перетині двох прямих січною.
Виконати завдання:
1. <8=102'
2. <5=43'

Немає коментарів:

Дописати коментар