Алгебра/Геометрія 7-А класШановні учні, зверніть увагу, тести я завжди перевіряю вручну, тому ваша оцінка може змінитися в більшу сторону, оскільки система може не зрозуміти вашої коми, чи крапки, чи відповідь записана в іншому вигляді! Тому ви можете переглядати свої тести пізніше з виправленою оцінкою!

Урок 05.05.2021 (Алгебра)
Тема: Узагальнення з теми системи лінійних рівнянь
1. Повторити Розділ 4
2. Переглянути конспекти, презентації з цієї теми
3. 
Пройти тест  до 11.00

Урок 05.05.2021 (Геометрія)
Тема: Елементарні геометричні фігури
1. Повторити Розділ 1
2. Відповісти на питання
Усно.

1. Як називається розділ геометрії, де вивчаються властивості фігур на площині?
2. Укажіть кількість прямих, які можна провести через 1 точку , 2 точки, 3 точки.
3. Чи правильні такі твердження:
а) через точку площини можна провести не менш, як 1000 прямих;
б) сполучивши парами три точки площини, завжди діста­немо три прямих;
в) на кожній прямій можна вибрати принаймні 1000 точок?
4. Яким є взаємне розміщення двох різних прямих на площині, якщо вони мають: а) принаймні одну спільну точку; б) не більш як одну спільну точку?
5. Чи є правильним твердження: «Через дві різні точки за­вжди можна провести промінь, причому тільки один»?


Урок 28.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь 
1. Онлайн урок 10,00
2. Опрацювати презентацію

Урок 28.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь 
Пройти тест Тест Задачі СЛР

Урок 26.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь 
1. Онлайн урок 9.00
2. Переглянути презентацію
3. Опрацювати параграф 29

Урок 26.04.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, круг, описане та вписане кола 
Пройти тест Підсумковий тест


Урок 21.04.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник
1. Он-лайн урок 9.00
2. Повторити розділ 4 (коло, круг, дотична, радіус, діаметр)
3. Переглянути презентацію 

Урок 21.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання

Урок 19.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання
1. Онлайн урок 9.00
2. Переглянути презентацію

Урок 19.04.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

Урок 14.04.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник
1. Он-лайн урок 9.00
2. Переглянути презентацію 

Урок 14.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання

Урок 12.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом додавання
1. Он-лайн урок 9.00
2. Переглянути презентацію
3. Опрацювати параграф 28.Урок 29.03.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник
1. Повторити параграф 19 підручника
2. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=QWjnm7T5Jn0

Урок 29.04.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом підстановки
1. Переглянути відео за посиланням2. Розв'язати №198 ст. 35 за збірником Мерзляк.
3. Підготуватися до тесту.

Урок 31.03.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник
1.Повторити теореми та визначення з параграфа 19
2. Пройти тест Тест

Урок 31.03.2021 (Алгебра)
Тема: Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними методом підстановки

1. Опрацювати параграф 27.
2. Пройти тест за посиланням

Тест СЛР методом підстановки

Урок 24.03.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

1. Повторити параграф 19 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Пройти тест  за посиланням Тест
3. Ознайомитися з результатом.
Бажаю успіху!

Урок 24.03.2021 (Алгебра)
Тема: Системи лінійних рівнянь із двома змінними
1. Повторити параграф 24.
2. Пройти тест за посиланням: Тест
3. Ознайомитися з результатом.
Бажаю успіху!


Урок 22.03.2021 (Геометрія)
Тема: Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник

1. Опрацювати параграф 19 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Переглянути відео за посиланням 


3. Виписати приклад в зошит

Урок 22.03.2021 (Алгебра)
Тема: Системи лінійних рівнянь із двома змінними

1. Переглянути відео за посиланням

2. Виписати в робочий зошит приклади з відео-уроку.
3. Опрацювати параграф 24 з підручника.
4. Підготуватися до тестуУрок 17.03.21 (алгебра)
Тема: Графік лінійного рівняння з двома змінними
1.Повторити координатну площину, побудову графіків
2. Переглянути відео 0хв - 15.20хв
3. Перемалювати 4 рівняння в зошит.
4. Виконати №189 ст 34. збірник Мерзляк. Рекомендації: 1. виразіть у через х; 2.графіком буде пряма, для її побудови достатньо двох точок, ви замість х берете два будь-які значення і підставляєте в свою умову.


Урок 17.03.21 (геометрія)
Тема: Геометричне місце точок

1. Опрацювати параграф 18 з підручника Геометрія 7 клас (М.І. Бурда)
2. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5mQVM
3. Дати відповіді на питання №1-7 ст. 141 за підручником (усно).
4. Виконати завдання за посиланням:  https://forms.gle/FMZrdxrzdLSNmHJU8
5. Ознайомитися з результатом.
Бажаю успіху!

Урок 15.03.21 (алгебра)
Тема: Лінійне рівняння з двома змінними
1. Рівняння виду ax + by = c , де a, b, c — числа (коефіцієнти), x та y - змінні, називається лінійним рівнянням з двома змінними . 
Розв'язком рівняння ax + by = c називають будь-яку пару чисел (x;y), яка задовольняє це рівняння, тобто перетворює рівність зі змінними ax + by = c на правильну числову рівність.
2. Згадати 3 основні властивості рівнянь:
- Якщо до обох частин рівності додати (від обох частин рівності відняти) одне й те саме число, то рівність не зміниться.
- Доданок можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, змінюючи знак цього доданка на протилежний.
- Якщо обидві частини рівності помножити (поділити) на одно й то само число, відмінне від нуля, то рівність не зміниться.
3. Записати 4 приклади завдань в робочий зошит
4. Виконати завдання в робочому зошиті.

5. Надіслати фото двох робіт на пошту eapanch008@gmail.com.

Урок 15.03.21 (геометрія)
Тема: Дотична до кола, її властивості.
1. Згадати основну властивість дотичної: Дотична до кола перпендикулярна до радіуса цього кола.
2. Записати приклади задач в робочий зошит
3. Виконати в робочому зошиті №617, 616 (2) - підручник
4. Надіслати фото двох робіт на пошту eapanch008@gmail.comУрок 20.01.21 (алгебра)
Тема: Куб суми та різниці
1. Пройти тест ТЕСТ
2. В зошит виконати №678, 679 (підручник). Перевіримо 25.01.21

Урок 20.01.21 (геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
1. Повторити ознаки рівності трикутників.

2. 
Пройти тест ТЕСТ


Урок 18.01.21 (алгебра)
Тема: Куб суми та різниці
1. Переглянути відео.

2. Записати в робочий зошит приклади.
3. Пройти тест для самоперевірки, можливо декілька спроб ТЕСТ

Урок 18.01.21 (геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
1. Повторити ознаки рівності трикутників.
2. Переглянути відео.


3. Записати в робочий зошит приклади.
4. Підготуватися до тесту

Урок 13.01.21 (алгебра)
Тема: Формули скороченого множення

Урок 13.01.21 (геометрія)
Тема: Ознаки рівності трикутників

Урок 11.01.21 (алгебра)
Тема: Формули скороченого множення
1. Переглянути відео.
2. Записати в робочий зошит приклади.
3. Підготуватися до тесту

Урок 11.01.21 (геометрія)
Тема: Ознаки рівності трикутників
1. Переглянути відео.


2. Записати в робочий зошит приклади.
3. Підготуватися до тесту

Урок 14.12.20 (алгебра)
Готуємося до контрольної роботи.
1. Повторити формули
Виконати завдання: №132 (1,2,3,4), 128 (1,2,3,4,8,9), 129 (1,4,5), 130 (1) ст.24-25

Урок 14.12.20 (геометрія)
Пройти тест

Урок 19.10.20 (алгебра)
Тема: Розв'язування вправ
Завдання: виконати вправи з підручника та записати в зошит
 №40,41,42,45,46,47,48 (рівняння)
Приклади розв'язання


№84,85,87,88,93,99 (задачі на рівняння)
№269,270,271,272,280,281 (степінь)

Урок 19.10.20 (геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
Завдання: виконати вправи зі збірника та записати в зошит
№35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ст.9
№194,199,203(підручник)

Урок 21.10.20 (алгебра)
Тема: Розв'язування вправ
Завдання: прийняти участь у змаганнях МІКСІКЕ В УКРАІНІ.
1. Зайти під своїм ім'ям.
2. Вибрати вкладку Прангліміне.
3. Вибрати Змагання.
4. Натиснути І етап Віртуальна область.

Урок 21.10.20 (геометрія)
Тема: Розв'язування вправ
Завдання: виконати вправи зі збірника та записати в зошит
№35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ст.29


Код вашого класу: v2wv5dy
Графік робіт на період карантину:
Тема 1: Вирази і рівняння
17.03 Тест Вирази

19.03 Тест Рівняння
24.03 Тест Рівняння 2
26.03 Тест Задачі
07.04 Тест Рівняння+Задачі
09.04 Тест Рівняння+Задачі 2
Тема 2: Координатна площина
14.04 Тест Прямі
16.04 Тест Координатна площина
22.04 Тест Координатна площина 2
23.04 Завданя в зошиті (графіки)
27.04 Завданя в зошиті (графіки)
29.04 Тест
Тема 3: Повторення і систематизація навчального матеріалу
05.05 Тест Подільність натуральних чисел
07.05 Тест Додавання та віднімання дробів
12.05 Тест Множення та ділення дробів
14.05 Тест Пропорція
19.05 Тест Раціональні числа
21.05 Тест Геометричні фігури. Відсотки

Контрольна робота


Урок 25.05.20

Тема: Узагальнення і систематизація знань


План роботи
1. Повторити розділи 4,5. 
2. Підготуватися до контрольної роботи
Урок 26.05.20

Тема: Узагальнення і систематизація знань

План роботи
1. Виконати завдання за посиланням 
Контрольна робота
Урок 26.05.20

Тема: Узагальнення і систематизація знань

План роботи
1. Проаналізувати свої помилки

Урок 18.05.20

Тема: Раціональні числа

План роботи
1. Повторити розділ 4. 
2. Повторити знаки при додаванні, відніманні, множенні та діленні чисел.

Урок 19.05.20

Тема: Раціональні числа

План роботи
1. Повторити розділ 4
2. Пройти тест за посиланням
Тест Раціональні числа

Урок 20.05.20
Тема: Геометричні фігури. Відсотки

План роботи
1. Повторити параграфи 16-20. 


Урок 21.05.20
Тема: Геометричні фігури. Відсотки

План роботи
1. Повторити параграфи 16-20
2. Пройти тест за посиланням
Тест Геометричні фігури. Відсотки


Урок 14.05.20
Тема: Пропорція

План роботи
1. Повторити параграфи 11,12,13
2. Пройти тестУрок 13.05.20
Тема: Пропорція

План роботи
1. Повторити параграфи 12, 13, 14, 15.
2. Повторити пряму та обернену пропорцію (задачі), метод коефіцієнта пропорційності для задач.
2. Підготуватися до тесту.Урок 12.05.20

Тема: Множення та ділення звичайних дробів

План роботи
1. Повторити параграфи 9,10,11
2. Повторити правила множення та ділення звичайних дробів
3. Пройти тест за посиланням
Тест Множення та ділення дробів


Урок 07.05.20
Тема: Додавання та віднімання дробів

План роботи
1. Повторити параграфи 6,7,8.Урок 06.05.20
Тема: Додавання та віднімання дробів

План роботи
1. Повторити параграфи 6,7,8.
2. Підготуватися до тесту.

Урок 05.05.20
Тема: Подільність натуральних чисел

План роботи
1. Повторити параграфи 1,2,3.
2. Пройти тест за посиланням 
Тест Подільність натуральних чисел

Урок 04.05.20
Тема: Подільність натуральних чисел

План роботи
1. Повторити параграфи 1,2,3.
2. Виконати №1,7,10 ст 59 (збірник) усно.
3. Підготуватися до тесту.

Урок 30.04.20
Тема: Координатна площина

План роботи
1. Повторити параграфи 33,34.
2. Закріпити основні поняття з теми

Урок 29.04.20
Тема: Координатна площина

План роботи
1. Повторити параграф 34.
2. Пройти тест за посиланням
 Координатна площина КР


Урок 28.04.20
Тема: Координатна площина

План роботи
1. Повторити параграф 34.
2. Підготуватися до тесту.


План роботи
1. Повторити параграф 34.
2. Побудувати фігури:
1. (-5; 4), (-7; 4), (-9; 6), (-11; 6), (-12; 5), (-14; 5), (-12; 4), (-14; 3), (-12; 3), (-11; 2), (-10; 2), (-9; 1), (-9; 0), (-8; -2), (0; -3), (3; -2), (19; -2), (4; 0), (19; 4), (4; 2), (2; 3), (6; 9), (10; 11), (3; 11), (1; 10), (-5; 4), 
око (-10,5; 4,5).
2. (-2;-7), (-4;-7), (-3;-5), (-6;-2), (-7;-3), (-7;6), (-6;5), (-4;5), (-3;6), (-3;3), (-4;2), (-3;1), (-1;3), (1;3), (4;1), (4;2), (3;6), (4;7), (5;7), (6;6), (5;1), (5;-5), (6;-6), (5;-7), (3;-7), (4;-5), (2;-3), (2;-2), (1;-1), (-1;-1),(-2;-2),(-1;-6), (-2;-7)
вуса 1) (-9;5), (-5;3), (-2;2).
2) (-2;3), (-8;3),
3) (-9;2), (-5;3), (-1;5)
очі (-6;4) і (-4;4)
3. (-2;2), (-2;-4), (-3;-7), (-1;-7), (1;4), (2;3), (5;3), (7;5), (8;3), (8;-3), (6;-7), (8;-7), (10;-2), (10;1), (11;2,5),(11;0), (12;-2), (9;-7), (11;-7), (14;-2), (13;0), (13;5), (14;6), (11;11), (6;12), (3;12), (1;13), (-3;13), (-4;15),(-5;13), (-7;15), (-8;13), (-10;14), (-9;11), (-12;10), (-13;9), (-12;8),(-11;9), (-12;8), (-11;8), (-10;7), (-9;8),(-8;7), (-7;8), (-7;7), (-6;7), (-4;5), (-4;-4), (-6;-7), (-4;-7), (-2;-4),
 око (-7;11)
4. (-7,5;5), (-4;7), (-3;7), (-3;9), (1;1), (3;0), (5;-0,5), (7;-4), (7;-8), (10;-5), (13;-3), (17;-2), (19;-2), (17;-3), (14;-7), (7;-9), (6;-10), (2;-10), (2;-9), (5;-9), (3;-8), (1,5;-6), (0,5;-3),(0,5;-10),(-2,5;-10), (-2,5;-9), (-1;-9), (-1;-3), (-3;-10), (-6;-10), (-6;-9), (-4,5;-9), (-3;-4), (-3;0,5), (-4;3), (-5;3),(-7,5;4), (-7,5;5)
 Око: (-4;5)
5. (-14;2), (-12;4), (-10;5), (-8;10), (-7;11), (-8;5), (-7;4), (-5;1), (-3;1,5), (3;0), (8;1), (10;0), (11;2), (12;1), (12;0), (11,5;-1), (13;-5), (14;-4,5), (15;-9), (15;-11), (13,5;-6,5), (11;-8), (8;-5), (-1;-7), (-5;-6), (-7;-7), (-9;-7), (-11;-6,5), (-13;-7), (-15;-6), (-12;-5,5), (-9;-6), (-11;-1), (-13;0), (-14;2).
Око: (-10;3)
3. Сфотографувати та надіслати на пошту: benzikea@gmail.com. 

В темі листа обов'язково вказати прізвище, ім'я та клас, дату домашнього завдання.


Урок 23.04.20

Тема: Координатна площина


План роботи
1. Повторити параграф 34.
2. Побудувати фігури за прикладом
1.(-4;5), (-3;5), (-3;6), (-2;7), (-1;7), (-1;8), (0;8), (0;7), (1;7), (2;6), (2;4), (1;3), (1;2), (2;1), (2;-3), (3;-4), (2;-4), (1;-8), (-2;-8), (-1;-7), (-1;-3), (-2;-1), (-6;-1), (-6;1), (-3;1), (-2;2), (-2;3), (-3;3), (-4;4), (-4;5). Окремо (-1,5;5,5).
2. (-9;5), (-7;5), (-6;6), (-5;6), (-4;7), (-4;6), (-1;3), (8;3), (10;1), (10;-4), (9;-5), (9;-1), (7;-7), (5;-7), (6;-6), (6;-4), (5;-2), (5;-1), (3;-2), (0;-1), (-3;-2), (-3;-7), (-5;-7), (-4;-6), (-4;-1), (-6;3), (-9;4), (-9;5). Окремо (-6;5)
3. (1;7), (0;10), (-1;11), (-2;10), (0;7), (-2;5), (-7;3), (-8;0), (-9;1), (-9;0), (-7;-2), (-2;-2), (-3;-1),
(-4;-1), (-1;3), (0;-2), (1;-2), (0;0), (0;3), (1;4), (2;4), (3;5), (2;6), (1;9), (0;10). Окремо (1;6)
4. (2;-1), (3,5;0,5), (4;-1), (5;0), (4;2), (2;1), (2;3), (4;5), (4;6), (2;5), (1;7), (1;8), (0;7), (0;9), (-1;7), (-2;8),(-2;7), (-3;7), (-2;6), (-4;6), (-3;5), (-4;5), (-3;4), (-5;4), (-4;3), (-5;3), (-4;2), (-6;2), (-5;1), (-6;1), (-5;0),(-6;0), (-5;-1), (-6;-2), (-4;-2), (-5;-3), (-3;-4), (-4;-5), (-2;-5), (-1;-6), (3;-6), (3;-5), (1;-5), (1;-4), (2;-3), (2;-1)
5. (-6;-1), (-5;-4), (-2;-6), (-1;-4), (0;-5), (1;-5), (3;-7), (2;-8), (0;-8), (0;-9), (3;-9), (4;-8), (4;-4), (5;-6), (8;-4), (8;0), (6;2), (4;1), (0;1), (-2;2), (-6;-1), (-10;-2), (-13;-4), (-14;-7), (-16;-9), (-13;-7), (-12;-10), (-13;-14),(-10;-14), (-10;-13), (-9;-13), (-10;-9), (-5;-9), (-5;-15), (-2;-15), (-2;-13). (-2;-10), (-1;-10), (-1;-11), (-2;-13), (0;-15), (2;-11), (2;-9). Окремо (-2;-2) і (4;-2)

3. Сфотографувати та надіслати на пошту: benzikea@gmail.com. 
В темі листа обов'язково вказати прізвище, ім'я та клас.

Урок 22.04.20

Тема: Координатна площина


План роботи
1. Повторити параграф 34.
2. Пройти тест за посиланням:
 Координатна площина 2


Урок 21.04.20

Тема: Координатна площина


План роботи
1. Повторити параграф 34.
2. Побудувати по точкам фігуру
3. Виконати в робочому зошиті та оформити як домашнє завдання.Урок 13.04.20

Тема: Координатна площина

План роботи
1. Повторити основні визначення з теми.
2. Пройти тест за посиланням: Координатна площина


Урок 13.04.20

Тема: Координатна площина

План роботи
1. Переглянути навчальне відео за посиланням: 

2. Доставити точки і визначити фігуру
3. Підготуватися до тесту.


Урок 14.04.2020 

Тема: Паралельні та перпендикулярні пряміПлан роботи
1. Повторити основні визначення.

2. Виконати завдання за посиланням:

 Тест Розміщення прямих


Урок 13.04.20

Тема: Паралельні та перпендикулярні прямі


План роботи
1. Переглянути навчальне відео за посиланням: 2. Опрацювати параграф 33 з підручника.


3. Підготуватися до тесту.


Урок 09.04.2020 

Тема: Застосування рівнянь до розв'язування задач


План роботи
1. Повторити правила розв'язування задач.

2. Виконати завдання за посиланням (уважно читати інструкцію до тесту): 


Урок 08.04.20

Тема: Розв'язування рівнянь


План роботи
1. Повторити правила розв'язування рівнянь.
2. Виконати в робочому зошиті та оформити як домашнє завдання: № 208, 209 ст. 106 за збірником.
3. Підготуватися до тесту.

Урок 07.04.2020 

Тема: Застосування рівнянь до розв'язування задач


План роботи
1. Повторити правила розв'язування задач.

2. Виконати завдання за посиланням (уважно читати інструкцію до тесту): 

Тест Рівняння+ЗадачіУрок 06.04.20

Тема: Застосування рівнянь до розв'язування задач


План роботи
1. Повторити правила розв'язування рівнянь.
2. Виконати в робочому зошиті та оформити як домашнє завдання: № 210, 211, 213, 214, 217, 219 ст 80-81 за збірником.
3. Підготуватися до тесту.


Урок 25.03.20

Тема: Застосування рівнянь до розв'язування задач

План роботи
1. Переглянути навчальне відео за посиланням: 


2. Виконати в робочому зошиті та оформити як домашнє завдання: № 210, 211, 213, 214, 217, 219 ст 28-29 за збірником.
3. Підготуватися до тесту.


Урок 26.03.2020 

Тема: Застосування рівнянь до розв'язування задач


План роботи
1. Повторити правила розв'язування задач.
2. Виконати завдання за посиланням (уважно читати інструкцію до тесту): 

Задачі на рівняння

3. Ознайомитися з результатом.

Урок 23.03.2020

Тема: Розвязування рівнянь

План роботи:
1. Переглянути відео за посиланням

2. Виконати завдання в зошиті №1422, 1428, 1430 (1)  за підручником, оформити як домашнє завдання.Урок 24.03.2020

Тема: Розвязування рівнянь


План роботи:
1. Повторити правила розв'язування рівнянь.
2. Виконати тест.

Інструкція до тесту:
1. Водити десяткове число через кому.
2. Вводити від'ємне число без пропусків (наприклад "-5")
3. Якщо у вас знайти корінь рівняння, то вводити тільки число, не писати х=
4. Тести містять рівняння, які необхідно розв'язати, тому підготувати чернетку для роботи.

Пройти за посиланням:
Тест Рівняння 2


Урок 19.03.2020

Тема: Розвязування вправ

План роботи:
1.    Виконати завдання №208 ст.28, 208 ст. 54 (збірник). Розв'язки оформити як домашнє завдання в робочому зошиті (для подальшої перевірки) 

Рекомендації:
1. Якщо відповіді з кружечком - 1 правильна відповідь.
2. Якщо відповіді з кубиками - декілька правильних відповідей.
3. Водити десяткове число через кому.
4. Вводити від'ємне число без пропусків (наприклад "-5")
5. Якщо у вас завдання розв'язати рівняння, то вводити тільки число, не писати х=

Пройти за посиланням:
Тест Рівняння


2.   Ознайомитися з помилками.


Урок 18.03.2020

Тема: Рівняння


План роботи1. Переглянути навчальне відео.


2. Розв'язати вправи:№ 207 ст.28, №207 с.54 за збірником Мерзляк.

3. Розв'язки оформити як домашнє завдання в робочому зошиті (для подальшої перевірки) 

Урок 17.03.2020

Тема: Розвязування вправ

План роботи:
1.    Виконати завдання

Рекомендації:
1. Якщо відповіді з кружечком - 1 правильна відповідь.
2. Якщо відповіді з кубиками - декілька правильних відповідей.
3. Водити десяткове число через кому.
4 Вводити від'ємне число без пропусків (наприклад "-5")

Пройти за посиланням:


2.   Ознайомитися з помилками.

Урок 16.03.2020

Тема: "Вирази та їх спрощення"

План роботи

1. Переглянути навчальне відео.


Приклади на винесення за дужки:
1) 3а+21b = 3(a+7b);
2) -16х - 28у = -4(4х+7у).

2. Розв'язати вправи: №1382, 1384,1388 за підручником.3. Розв'язки оформити як домашнє завдання в робочому зошиті (для подальшої перевірки) 

Урок 12.03.2020

Тема: Розв'язування вправ

Виконати завдання по варіантах, відповідно до вашого місця в класі. Всі розрахунки записати (множення, ділення в стовпчик; приклади по діях).

Завдання під час карантину 30.01-14.02

Тема: "Відніманя раціональних чисел"

Опрацювати параграф 27, вивчити правило
Виконати №1187, 1190, 1193 - підручник

1.Повторити правила додавання раціональних чисел!
2. Прийняти участь в інтернет-олімпіаді "На урок" - математика.
3. Виконати завдання в збірнику (Мерзляк): 
-№179 ст.102, №181,182,184 ст.46
-№181,182,184 ст. 76 та ст. 102


Додаткове завдання на канікули!

Повторити правила з теми "Додавання та віднімання звичайних дробів":
- зведення до спільного знаменника;
- основна властивість дробів
- додавання і віднімання дробів з різнтит знаменниками.

Опрацювати параграф 9.

Немає коментарів:

Дописати коментар